Gå til hovedinnholdet

Veileder for søknader til Sløydmillionen

Alle kan søke på Sløydmillionen. Det viktigste kriteriet er at barn og unge har hovedrollene i prosjektet. Vi støtter ikke prosjekt der voksne skal bygge noe til barn. Hensikten med Sløydmillionen er å skape byggeglede og verktøymestring blant barn og unge.

Bidrag fra Sløydmillionen gis som støtte i form av økonomi, kunnskap, verktøy, materialer og/eller hjelp av fagfolk. Hva slags støtte de utvalgte prosjektene kan få, vurderes ut fra prosjektbeskrivelse og hva Bygger’n mener vil være det beste for prosjektet.

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for å sende inn en søknad. Det er heller ikke krav om å sende inn video eller bilde, selv om vi oppfordrer til dette. Søkeren må uansett kunne beskrive prosjektet så godt og detaljert som mulig, slik at Bygger’n kan ta en veloverveid beslutning.

Begrensninger

Det er noen begrensninger på hvem som kan søke. Vi vil for eksempel ikke velge prosjekter med sterk tilhørighet til eller som gagner Bygger’ns medarbeidere og/eller deres nære familie økonomisk eller på annen måte.

Det kan heller ikke søkes om støtte til private prosjekter som f.eks dukkestue eller trehytte i hagen. Vi ønsker prosjekter som kommer så mange barn og unge som mulig til gode.

Eksempler på søkere

Alle kan søke. Eksempler på hvem som kan søke er privatpersoner, vennegjenger, Frivillighetssentralen, Speideren, skolen, nabolaget og ungdomsklubben.

Søknadene til Sløydmillionen skal være basert på en grunnleggende forutsetning om å vise respekt og omsorg for barn og unge som er involvert i søkernes prosjekt, og hensynet til barn og unges velferd og integritet går foran både Bygger’ns og samfunnets interesser.