Gå til hovedinnholdet

Nå gjør vi sløyd greit igjen.

Se hele filmen

Vi deler ut 1 million til sløydprosjekter som trenger litt hjelp. Så lenge barna er med.

Første søknadsfrist gikk ut 17. mars 2023. 

Vi heier på barn og ungdom som snekrer

Sløydmillionen er et initiativ for byggeglede hos barn og ungdom i regi av byggevarekjeden Bygger'n. I en tid hvor sløydfaget nedprioriteres i skolen og mulighetene for barn og ungdom til å lære seg å snekre svekkes, slår vi et hammerslag for verktøymestring og byggeglede. Søk nå!

Vi må legge til rette for å gjøre mer selv. Vi må gjenreise byggegleden i fritiden. Vi må gjøre sløyd greit igjen!

Øyvind Eidem, kjededirektør i Bygger’n

Hvem kan søke?

Fortell oss om prosjektet ditt:

Beskriv hvordan barn og/eller ungdom er involvert og hvordan dette fremmer ung byggeglede og mestring.

Hvem søker du på vegne av?

Beskriv kort hvem du søker på vegne av. Borettslag, idrettslag, en forening, en skole, en vennegjeng etc.

Kontaktperson

Hvem kan søke?

Sløydmillionen deles ut til barn og ungdom som ønsker støtte til et snekre-/byggeprosjekt. Prosjektets størrelse eller tema spiller liten rolle – her kan alle søke. Den eneste forutsetningen er at det er barn og unge som snekrer.

Veileder for søknaden

Slik deler vi ut Sløydmillionen

Bidrag fra Sløydmillionen gis som støtte i form av økonomi, verktøy, materialer, kunnskap og/eller hjelp av fagfolk. Hva slags støtte de utvalgte prosjektene kan få, vurderes ut fra prosjektbeskrivelsen og hva Bygger’n mener vil være det beste for prosjektet.

Første søknadsfrist er 17. mars 2023