Gå til hovedinnholdet

Nå gjør vi sløyd greit igjen.

Se hele filmen

Vi deler ut 1 million til sløydprosjekter som trenger litt hjelp. Så lenge barna er med.

Neste søknadsfrist er 1. juni 2023.

Vi heier på barn og ungdom som snekrer

Sløydmillionen er et initiativ for byggeglede hos barn og ungdom i regi av byggevarekjeden Bygger'n. I en tid hvor sløydfaget nedprioriteres i skolen og mulighetene for barn og ungdom til å lære seg å snekre svekkes, slår vi et hammerslag for verktøymestring og byggeglede. Søk nå!

Vi må legge til rette for å gjøre mer selv. Vi må gjenreise byggegleden i fritiden. Vi må gjøre sløyd greit igjen!

Øyvind Eidem, kjededirektør i Bygger’n

Hvem kan søke?

Fortell oss om prosjektet ditt:

Beskriv hvordan barn og/eller ungdom er involvert og hvordan dette fremmer ung byggeglede og mestring.

Hvem søker du på vegne av?

Beskriv kort hvem du søker på vegne av. Borettslag, idrettslag, en forening, en skole, en vennegjeng etc.

Kontaktperson

Hvem kan søke?

Sløydmillionen deles ut til barn og ungdom som ønsker støtte til et snekre-/byggeprosjekt. Prosjektets størrelse eller tema spiller liten rolle – her kan alle søke. Den eneste forutsetningen er at det er barn og unge som snekrer.

Veileder for søknaden

Slik deler vi ut Sløydmillionen

Bidrag fra Sløydmillionen gis som støtte i form av økonomi, verktøy, materialer, kunnskap og/eller hjelp av fagfolk. Hva slags støtte de utvalgte prosjektene kan få, vurderes ut fra prosjektbeskrivelsen og hva Bygger’n mener vil være det beste for prosjektet.

Neste søknadsfrist er 1. juni 2023

Disse har mottatt midler fra Sløydmillionen!

Man kan jo bare drømme om å våkne til denne utsikten hver dag. Hvis du ikke går på Vefsn Folkehøgskole Toppen i Mosjøen, da.
Til høsten kommer et nytt kull til skolen, som har valgt blant fagene friluftsliv, e-sport eller musikkproduksjon – med flere. Elevene kan også velge valgfaget trearbeid, som Bygger’n har valgt å støtte med midler fra Sløydmillionen. 
Vi heier på sløyd, en grunnleggende ferdighet som er til nytte i mange sammenhenger og fag, og gleder oss til å se hva folkehøgskoleelevene får til med hendene sine.

Disse to blide og talentfulle guttene, Håkon og Jørgen, besøkte Bygger'n Lervik, der de fikk hentet sitt bidrag fra Bygger'ns sløydmillion! 

De går på Sodin Skole i Heim kommune, og jobber med elevbedriften Tredesign. På hjemmeverkstedet til Håkon lager de blant annet skjærefjøler, hånddukholdere og serveringsbrett, og de satser mye på å bruke restmateriale. 10 % av det de tjener på produktene sine går til barneavdelingen ved St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital.

De har allerede gjort seg bemerket for sitt arbeid. Under prisutdelingen av Ungt Entreprenørskap i år, fikk de både en 2. plass og en 3. plass på fylkesmessen.

Fra oss fikk de noen lekre hobbyplater i eik fra Rindalslist AS, i tillegg til olje og pussepapir. Vi gleder oss til å se hva snekkerne kan skape ut av dette.

Fusa ungdomsskule i Bjørnafjorden kommune har hentet materialer hos Bygger'n Os Vest, som de skal bruke til oppussing av et tilfluktsrom. Prosjektet har de kalt "Rom uten navn" - og det er elevene selv som står for oppussingen.

Daglig leder Vanja Vedal hos Bygger'n Sunndal møtte en fornøyd gjeng fra byggfagavdelingen ved Sunndal vgs med et gavekort. Til stor glede for både elevene og lærer Jarl Gravem.
«Dette kommer godt med i et truet fag på skolen. Nå vil vi skaffe inn noen verktøykasser som passer til besøkene vi får fra ungdomskolen, så de får skikkelig utstyr og kanskje får ekstra lyst til å søke seg til byggfag.»
Sjekk denne glade gjengen fra mellomtrinnet ved Rindal skole, som har mottatt støtte fra Sløydmillionen! 
Disse dyktige barna skal snekre salgsboder til en markedsdag ved Rindal museum. Her skal de selge planter, mat og varer som de har dyrka og laget selv. 
Elevene har vært med på utformingen og tegningen av bodene, som Bygger'n Rindal har fått se på og laget en mal og en prototype av. Denne er nå overlevert elevene, og om noen uker skal de i gang med å snekre og bygge 10 boder selv.
Bodene skal gjenbrukes så lenge elevene går på skolen, og deretter auksjoneres bort. 
- Sløydsalen er mye brukt på skolen vår, og vi kan tydelig se hvor mye glede dette gir elevene. De opplever stor mestring når de lager et produkt av for eksempel en plate med tre, skrev lærer Kristin Aasgård Langli i søknaden sin til oss. 
Vi er utrolig glade for å være med på å støtte dette prosjektet, som vi vet vil skape byggeglede, verktøymestring, og samtidig er bærekraftig ved at bodene gjenbrukes. Bygger’n Rindal stiller med fagfolk, som deler av sin kompetanse når elevene tar fatt på snekringen. Vi gleder oss til å se resultatet!